REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
pracowniaendiego.pl

§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [zwany dalej „Sklepem”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [zwanego dalej „Regulaminem”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Andrzej Krawczyk Pracownia Endiego, z siedzibą w Tarnowskich Górach 42-600, ul. Ułańska 18b/8 , NIP: 6452307734 , tel.: +48 691 897 546, adres email:pracowniaendiego@gmail.com

3. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć umowy sprzedaży z Klientem.

4. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży.

5. Towary oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2
Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

  • płatność przelewem tradycyjnym na konto nr:  86 1140 2004 0000 3502 7609 0737
  • płatność online poprzez serwis DOTPAY

2. Ceny przesyłek określone są w zakładce „czas realizacji i koszty dostawy”.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Płatności online obsługuje firma DOTPAY.

§3
Wysyłka towaru

1. Zakupiony towar Sklep wysyła po zaksięgowaniu wpłaty na konto, za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej, bądź za pośrednictwem paczkomatów InPost do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty.

§4
Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient powinien poinformować o tym Sklep drogą mailową lub telefoniczną, a następnie odesłać do Sklepu reklamowany towar.

2. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 3 dni od daty otrzymania przesyłki, a, w razie takiej konieczności, do usunięcia usterki w przeciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.

3. Usunięcie usterki może opóźnić się ze względu na czas dostawy niezbędnych materiałów pozyskiwanych od dostawców zewnętrznych.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Zwrotu płatności Sklep dokona przelewem bankowym na podany przez klienta nr konta bankowego.

§5
Gwarancja

1. Produkty oferowane w sklepie objęte są 24 miesięczną gwarancją. Gwarancja dotyczy wad ukrytych, powstałych na skutek błędnej obróbki materiałów lub ukrytych wad materiału. Uwzględnienie reklamacji zależy od Sklepu.

2. Klient powołujący się na gwarancję powinien postępować zgodnie z §4 niniejszego regulaminu.

3. W ramach gwarancji Sklep zobowiązuje się do usunięcia usterki.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania i pielęgnacji produktu (narażania elementów drewnianych i skórzanych na działanie wody i wysokiej temperatury, narażania na wstrząsy i upadki, narażania elementów metalowych i szklanych na zarysowania, itp.). Gwarancja nie obejmuje baterii.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie produktu powstałe podczas użytkowania.

§6
Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, nie nosić żadnych śladów użytkowania, a także powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu.

4. Po sprawdzeniu stanu otrzymanego towaru Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą kwotę.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, koszt wysyłki towaru pokrywa Klient.

6. W przypadku niespełnienia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest nieważne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

§7
Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8
Własność intelektualna Prawa autorskie

Wszystkie produkty, modele, nazwy oraz zdjęcia znajdujące się na stronie pracowniaendiego.pl stanowią własność intelektualną właściciela Sklepu i nie mogą być wykorzystywane bez jego pisemnej zgody.

§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.